Asiantuntijakokemus

Olen viimeisten 30 vuoden aikana saanut työskennellä erilaisissa asiantuntijatehtävissä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Asiantuntijakokemuksiin voidaan lisäksi lukea tehtäväni kansallisena tutkijana useissa kansainvälisissä hankkeissa. Niitä tarkastelen erikseen osana kansainvälistä toimintaani. Asiantuntijatehtävien lisäksi löydät tältä sivulta tietoa luottamustehtävistä, joista monet liittyvät asiantuntemusalueisiini. 

Asiantuntijatehtävät:

 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, Digitaalinen työkykymittari ohjausryhmä
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, toimeentulotukiasioiden neuvottelukunta 2023-.
 • TE2024 KOTO2024 valmisteluryhmä jäsen, TEM 2023-.
 • TE2024 KOTO2024 kuntajaos jäsen, Kuntaliitto 2023-.
 • TE-palvelut 2024 -uudistus – Sote-yhdyspinnat-työryhmän asiantuntijajäsen, TEM & STM 2023-.

 • Ikä-mipä kehittämistyöryhmä, POPSote 2022-.
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäjäryhmä, THL 2022.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämistyöryhmä, POPSote 2022.
 • Työkyvyn tuki kehittämisryhmä, POPSote 2022.
 • Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun ohjausryhmä TEM 2021-.
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäjäryhmä, POPSote 2021-2022.
 • Monialaisten palvelujen tukirakenteen valmistelu työryhmä 2020-2021.
 • Jatkuvassa koulutuksessa aliedustetut ryhmät, asiantuntijakuuleminen jatkuvan oppimisen keskuksen valmisteluryhmässä 2020.
 • Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski-Pudasjärvi alueen koulutuksen kehittämisryhmä 2013.
 • Toisen asteen koulutus Ylitorniolla 2011-2020.Toimin 24.8.2011 julkistetun toisen asteen koulutuksen strategian kokoajana ja kirjoittajana.
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointistrategia, laajennettu strategiatyöryhmä syrjäytymisen ehkäisyn ja osallisuuden toimintalinja, Oulun lääninhallitus 2010-2012.
 • Nuoret miehet työelämään. Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa.Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009. Asiantuntija-alustajana työryhmän järjestämässä Nuoret miehet työelämään -seminaarissa 30.3.2009.
 • Opetustoimen henkilöstökoulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen;mukana useissa aihepiiriin liittyvissä työryhmissä 2006—2008.
 • Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma:ehdotus lapsia ja nuoria koskevistatoimenpiteistä. Osallistuminen sosiaaliministeriöntoimeksiannosta kootun asiantuntijaryhmän kokouksiin sekä kirjalliset kannanotot toimintaohjelman luonnoksiin vuonna 2007.
 • Sivistys, hyvinvointi ja kilpailukyky, Oulun läänin sivistysstrategia 2015.Osallistuminen Oulun lääninhallituksen sivistysosaston toimialan strategiatyöhön vuonna 2006.
 • Vammaispolittinen ohjelma;Vammais- ja erityiskoulutuksen -työryhmä.Osallistuminen Oulun lääninhallituksen koollekutsuman asiantuntijaryhmän työskentelyyn sekä vammaispoliittisen ohjelman valmistelu oman asiantuntijuusalueen osalta vuonna 2006.
 • Oulun läänin ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäjohtajat; Oulun lääninhallitus Sivistysosasto 2005-2006.
 • Oulun Eteläisen seutukunnan Korkeakoulustrategia. Osallistuminen korkeakoulustrategiaryhmän toimintaan vuosina 2002—2003.
 • Oulun kaupungin opetustoimen peruskoulujen erityisopetuksen suunnitelma 1993-1997.Osallistuminen Oulun kaupungin opetusviraston erityisopetuksen työryhmän työskentelyyn vuosina 1992-1993.

Luottamustehtävät:

 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, mielenterveys- ja päihde työryhmä, varajäsen 2023-
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, järjestöyhteistyöryhmä JYRYn varajäsen 2023-
 • Yhdenvertainen Oulu2026 ohjausryhmän jäsen 2023-
 • Oulu2026 valtuuskunta, jäsen 2023-

 • Oulun kaupungin vammaisneuvosto, varajäsen 2022-
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, järjestöneuvottelukunnan jäsen 2022-
 • Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäsen 2022- 
 • Mielenterveyden Keskusliitto, järjestötyöryhmän jäsen 2020-
 • Mielenterveyden Keskusliitto, liittovaltuuston varapuheenjohtaja 2020-
 • Mielenvireys ry., puheenjohtaja 2019-
 • Oulun mielenterveys- ja päihdeneuvosto, jäsen 2019-2021, puheenjohtaja 2022-
 • Oulun Kokoomusnaiset ry, taloudenhoitaja 2009-2014, 2022-
 • Tuiran seurakunta kasvatustoiminnan johtokunta, varapuheenjohtaja 2011-2015 ja 2019-2022
 • Tuiran seurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen 2011-2018, varajäsen 2019-2022
 • Oulun Kokoomusnaiset, puheenjohtaja 2014-2020
 • Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaiset, piirihallituksen jäsen 2011-2019, piirihallituksen puheenjohtaja 2018, piirihallituksen varajäsen 2020
 • Kokoomuksen Naisten Liitto, liittohallituksen jäsen 2014-2017, liittohallituksen varajäsen 2018-2019
 • Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö, jäsen 2016 ja 2020, varapuheenjohtaja 2017 ja 2019 ja taloudenhoitaja 2018
 • Tuiran seurakunta julistustyön johtokunta, puheenjohtaja 2015-2018
 • Oulun seudun ammattiopisto, kuntayhtymähallituksen jäsen 2015-2017
 • Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen 2011-2014
 • Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja 2011-2014
 • Oulun seudun ammattiopisto, lautakunnan jäsen 2009-2014
 • Kokoomuksen Naisten Liitto, koulutus- ja järjestötyöryhmän jäsen 2012-2013
 • Oulun kaupunki, tasa-arvotoimikunnan jäsen 2009-2012