Asiantuntijakokemus

Olen viimeisten 30 vuoden aikana saanut työskennellä erilaisissa asiantuntijatehtävissä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Asiantuntijakokemuksiin voidaan lisäksi lukea tehtäväni kansallisena tutkijana useissa kansainvälisissä hankkeissa. Niitä tarkastelen erikseen osana kansainvälistä toimintaani

Asiantuntijatehtäviä:

 • TE2024 KOTO2024 valmisteluryhmä jäsen, TEM 2023-.
 • TE2024 KOTO2024 kuntajaos jäsen, Kuntaliitto 2023-.
 • TE-palvelut 2024 -uudistus – Sote-yhdyspinnat-työryhmän asiantuntijajäsen, TEM & STM 2023-.

 • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluiden kehittäjäryhmä, THL 2022-.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämistyöryhmä, POPSote 2022-.
 • Ikä-mipä kehittämistyöryhmä, POPSote 2022-.
 • Työkyvyn tuki kehittämisryhmä, POPSote 2022.
 • Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun ohjausryhmä TEM 2021-.
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäjäryhmä, POPSote 2021-2022.
 • Monialaisten palvelujen tukirakenteen valmistelu työryhmä 2020-2021.
 • Jatkuvassa koulutuksessa aliedustetut ryhmät, asiantuntijakuuleminen jatkuvan oppimisen keskuksen valmisteluryhmässä 2020.
 • Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski-Pudasjärvi alueen koulutuksen kehittämisryhmä 2013.
 • Toisen asteen koulutus Ylitorniolla 2011-2020.Toimin 24.8.2011 julkistetun toisen asteen koulutuksen strategian kokoajana ja kirjoittajana.
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointistrategia, laajennettu strategiatyöryhmä syrjäytymisen ehkäisyn ja osallisuuden toimintalinja, Oulun lääninhallitus 2010-2012.
 • Nuoret miehet työelämään. Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa.Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009. Asiantuntija-alustajana työryhmän järjestämässä Nuoret miehet työelämään -seminaarissa 30.3.2009.
 • Opetustoimen henkilöstökoulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen;mukana useissa aihepiiriin liittyvissä työryhmissä 2006—2008.
 • Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma:ehdotus lapsia ja nuoria koskevistatoimenpiteistä. Osallistuminen sosiaaliministeriöntoimeksiannosta kootun asiantuntijaryhmän kokouksiin sekä kirjalliset kannanotot toimintaohjelman luonnoksiin vuonna 2007.
 • Sivistys, hyvinvointi ja kilpailukyky, Oulun läänin sivistysstrategia 2015.Osallistuminen Oulun lääninhallituksen sivistysosaston toimialan strategiatyöhön vuonna 2006.
 • Vammaispolittinen ohjelma;Vammais- ja erityiskoulutuksen -työryhmä.Osallistuminen Oulun lääninhallituksen koollekutsuman asiantuntijaryhmän työskentelyyn sekä vammaispoliittisen ohjelman valmistelu oman asiantuntijuusalueen osalta vuonna 2006.
 • Oulun läänin ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäjohtajat; Oulun lääninhallitus Sivistysosasto 2005-2006.
 • Oulun Eteläisen seutukunnan Korkeakoulustrategia. Osallistuminen korkeakoulustrategiaryhmän toimintaan vuosina 2002—2003.
 • Oulun kaupungin opetustoimen peruskoulujen erityisopetuksen suunnitelma 1993-1997.Osallistuminen Oulun kaupungin opetusviraston erityisopetuksen työryhmän työskentelyyn vuosina 1992-1993.