Koulutukset


Koulutusteni perustana on kokemus yli 350 asiantuntija-alustuksen/-luennon pitämisestä. Olen kokenut ja karismaattinen luennoitsija. Erityisesti olen saanut koulutuksiin osallistujilta kiitosta konkreettien esimerkkien käytöstä, joka tekee vaikeatkin asiat helposti ymmärrettäviksi ja lähestyttäviksi. Yhdistän luennoissani teorin käytäntöön hyödyntäen sekä laaja-alaisia opintojani että monipuolista käytännönkokemusta. 


Koulutuksia toteutan lähi-, etä- ja hybridimallilla. Kyse voi olla tapahtumaan tai webinaariin sisältyvästä lyhyemmästä alustuksesta, yksittäisestä koulutuspäivästä tai laajemmasta, useita koulutuskertoja sisältävästä kokonaisuudesta. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös työryhmätyöskentelyä ja/tai koulutukseen osallistujien konsultaatioita. Pääsääntöisesti koulutukset ovat tietylle kohderyhmälle räätälöityjä tilauskoulutuksia, mutta  järjestän myös kaikille avoimia koulutuksia. Koulutusteni kohdejoukkona ovat muun muassa kasvatus-, sosiaali- ja  terveydenhuoltoalan sekä työllisyyspalveluiden ammattilaiset, mutta monet koulutuskokonaisuuksista soveltuvat myös muille kohderyhmille.


Esimerkkejä koulutusaiheista sivulta löydät muutamia aiheita, joista voin pitää koulutuksia. Vinkkejä mahdollisista koulutusaiheista saat myös tutustumalla Koulutukset ja luennot sivuun, josta löytyvät tiedot 30 vuoden aikana pitämistäni esitelmistä ja koulutuksista. 

Palautteita

Anna-Liisa on kokenut ja karismaattinen luennoitsija, jonka luennoista osallistujat kokevat saaneensa työkaluja arjen haasteisiin opetusalalla. 

- Edumar


Lämmin kiitos eilisestä. Vilkaistuani nopeasti palautteita voin todeta, että palaute oli hyvin myönteistä.

- Maija A.


Todella tarpeellinen ja mielenkiintoinen koulutus, johon kaikkien kynnelle kykenevien tulisi osallistua.

- Inkeri, H.

Anna-Liisa oli mainio. Kokeneille tuli paljon uutta tietoa ja uusia ideoita ja erilaista näkökulmaa. Käytännönläheisiä neuvoja otettiin heti käytäntään.

- Sataedu ammattiopisto


Kiitos selkeästä puheenvuorosta eilisessä Kuntouttavan työtoiminnan 2021 seminaarissa.

- Josefiina V.


Pidit meille syksyllä 2021 erinomaiset koulutustilaisuudet asiakastietojen käsittelyyn liittyen .

- Suvi, H.


Olen ollut kuulemassa Anna-Liisaa monesti. Kokemusta, koulutusta, osaamista, tietotaitoa, kykyä kiteyttää ja avata kuulijalle vaikeitakin asioita arkijärkeen sopivasti, arjen ymmärrystä.

- Sari V.


Suuret kiitokset sinulle loistavasta luennosta! Raikas ja ihmisläheinen puheenvuoro.

- Leena K.


Kiitos perjantain tietopaketista! Tuli hurjasti uutta asiaa.

- Katja, I.

Ota yhteyttä


Jos haluat tehdä luentopyynnön tai pyytää tarjousta koulutuksen järjestämisestä, soita, laita sähköpostia tai laita yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella. Jos tilaisuuden ajankohta on jo tiedossa, kerro se,  jotta voin tarkistaa, onko kyseinen ajankohta mahdollinen. Ajankohdan lisäksi kerro lyhyesti, millaisesta koulutuksesta on kyse (kohdejoukko, koulutuksen kesto, aihealue, muut koulutusta koskevat toiveet). Teen koulutustarjouksen toiveesi huomioiden. 


 
 
 
 
unsplash