Konsultaatiot


Konsultaatiopalveluihini sisältyvät:

  • asiantuntijuusalueisiini liittyvä konsultointi ja sparraus
  • kehittämispäivien ja muiden tapahtuminen fasilitointi
  • tapahtumasuunnittelu ja -järjestelyt. 


Vaikka konsultaatioissa kyse on uudesta palvelusta asiantuntijapalveluissani, on minulla yli 20 vuoden kokemus vastaavista tehtävistä. Olen eri työtehtävieni puitteissa konsultoinut kollegoja ja muita työntekijöitä muun muassa lainsäädäntöön ja laintulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaiden ja palveluihin ohjaavien tahojen kanssa konsultaatiossa on puolestaan ollut kyse ensisijaisesti asiakas- ja palveluohjauksesta, olipa kyse koulutuksesta, työllisyyspalveluista tai muista asiakkaan tavitsemista palveluista. Lähtökohtanani neuvontapalveluissa on, että jos en pysty vastaamaan esitettyyn kysymykseen, otan asiasta selvää tai ohjaan kysyjän sellaisen tahon puoleen, missä häntä voidaan auttaa. 


Yksittäisen työntekijän tai asiakkaan konsultoinnin ohella asiantuntijapalveluihini sisältyy kehittämispäivien ja muiden tapahtumien fasilitointi. Myös pitämiini henkiklöstökoulutuksiin voidaan liittää joko yksittäisten työntekijöiden tai ryhmien konsultointia ja koulutuksen aihepiiriin liittyvien kysymysten käsittelyä työpajoissa. 


Kolmantena konsultaatiopalveluiden toteutusmuotona minulla on tapahtumasuunnittelu ja tapahtumien järjestäminen. Tapahtumajärjestelyissä minulla on yli 25 vuoden kokemus. Olen eri työtehtävien puitteissa järjestänyt erilaisia tapahtumia. Niistä yhtenä esimerkkinä voidaan mainita 2002 Haapavedellä järjestämäni On the Boarderline - Youth at Risk and the Problem of Marginalization - senminaari, jossa oli puhujia myös ulkomailta ja osallistujia eri puolilta Suomea. 


Ota yhteyttä, mikäli konsultaatiopalveluistani voisi olla sinulle apua. Minut tavoitat puhelimitse, sähköpostilla ja kirjeitse sekä tämän sivuston Ota yhteyttä sivulla olevan yhteydenotto-lomakkeen kautta. Yhteydenottopyyntöihin vastaan 24 tunnin kuluessa.