Tietoa yrityksestä - Anna-Liisa Lämsä asiantuntijapalvelut

Kuka olen?

Olen Anna-Liisa Lämsä, koulutus-, sote- ja työllisyyskysymysten monialainen asiantuntija, tutkija, kouluttaja ja tietokirjailija. Toimintani kouluttajana, tutkijana, konsulttina ja julkaisujen tuottajana ja toimittajana pohjautuu laaja-alaiseen ja monipuoliseen koulutukseeni ja työkokemukseeni. Se, että olen työskennellyt eri aloilla ja saman alan sisälläkin eri työtehtävissä, mahdollistaa asioiden tarkastelun eri näkökulmista.
Koulutus

Olen koulutukseltani kasvatustieteen tohtori. Kasvatustieteen maisteri- ja tohtoriopintojen lisäksi olen suorittanut

 • oppilaitosjohdon tehtäviin pätevyyden antavat johtaminen ja opetushallinto -opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot (psykologian, kasvatusaineiden ja yhteiskunnallisten aineiden opetus)
 • työkykykoordinaattori-opinnot
 • mielenterveyden ensiapu 2 opinnot
 • perhepäivähoitajakoulutuksen


Jatko-opintoihini sisältyvien kasvatuspsykologian syventävien opintojen kautta olen hankkinut myös kasvatuspsykologin (KM) pätevyyden. Lisäksi olen tehnyt avoimen korkeakoulun opintoina laintulkintaan valmiuksia antavia lainvalmistelun ja lainsäädännön tutkimuksen opintoja Itä-Suomen yliopistossa sekä julkisoikeuden opintoja Lapin yliopistossa

Työkokemus

Minulla on kokemusta

 • kasvatus-, sosiaali- ja terveysalojen ja työllisyyspalvelujen sekä ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijatehtävistä
 • monialaisesta verkostoyhteistyöstä, toimimisesta verkostoissa ja verkostojohtamisesta
 • tiedolla johtamisesta ja muutosjohtamisesta 
 • opetuksen, opiskelijahuollon ja oppilaitosjohdon työtehtävistä eri koulutusasteilla.
 • työskentelystä mielenterveyskuntoutujien ja pitkäaikaissairaiden parissa
 • vanhustenhoidon, vammaishuollon ja lastensuojelun tehtävistä
 • päivähoidon, leikinohjauksen ja kerho-ohjauksen tehtävistä

Asiantuntijatehtävät

Olen osallistunut kehittämistyöryhmien toimintaan ja ollut asiantuntijana kuultavana  seuraavilla aihealueilla:

 • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyö valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla
 • Työllistymistä edistävät monialaiset palvelut ja niiden kehittäminen valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla
 • Toisen asteen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen kehittäminen 
 • Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen
 • Hyvinvointistrategiatyö ja terveyserojen kaventaminen
 • Vammais- ja erityiskoulutuksen kehittäminen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa


Asiantuntija- ja kehittämisryhmissä mukana olon lisäksi olen viimeisten 25 vuoden aikana eri työtehtävissä toimiessani vastannut lausuntojen antamisesta omiin asiantuntmusalueisiini koskevista lakiesityksiä ja suunnitelmista. 

Toimintaani ohjaavat arvot

Asiakaslähtöisyys

Kaiken toimintani lähtökohtana on asiakaslähtöisyys. Kohtaan asiakkaat  avoimesti ja heitä kuunnellen. Palveluja suunnitellessani etsin ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden palvelutarpeisiin. Tarvittaessa ohjaan asiakkaat heidän palvelutarpeitaan vastaaviin muihin palveluihin. 

Kokemus

Palvelujeni perustana on kokemus, joka näkyy muun muassa käytännönläheisten esimerkkien käyttönä. Esimerkkien avulla konkretisoin asioita ja teen niistä helposti lähestyttäviä. Elinikäisenä oppijana kehitän koko ajan itseäni ja osaamistani ja kartutan palvelujeni perustana olevaa kokemustani ja asiantuntemustani. 

Luovuus ja ratkaisukeskeisyys

Eri tilanteissa etsin luovia ratkaisuja hyödyntäen olemassa olevasta sitä, mikä toimii ja kehittäen ja parantaen sitä jatkuvasti edelleen. Toimin tavoitesuuntautuneesti ja ratkaisukeskeisesti hyödyntäen kehittämistyössä eri näkökulmia.  

Vastuullisuus ja tavoitteellisuus

Toimin vastuullisesti ja tavoitteellisesti pitäen kiinni sovituista aikatauluista. Sen mitä teen, teen hyvin. 

Ota yhteyttä