Tutkimukset

Aiemmat tutkimukset

KANSAINVÄLISET TUTKIMUSHANKKEET

 • Employment of People with Disabilities: Role of the public sector as employer. European Perspectives. Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique EHESP - department SHS. Maison des sciences sociales du handicap. France. 2013-2018.
 • International Good Practice in Vocational Rehabilitation: Lessons for Ireland. National Disability Authority NDA, Ireland. 2014-2015. 
 • SEAD - Sex Education for Adults with learning/intellectual disabilities and their parents and staff. GRUNDTVIG GMP with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 2013-2014. 
 • Vocational Education and Training (VET) for learners with Special Educational Needs (SEN). European Agency for Development in Special Needs Education. 2012-2013. 
 • Project Pessis - Promoting employers' social services organizations in social dialogue. European Assosiations of Service Providers for Persons with Disabilities EASPD. 2012-2013. 
 • Active inclusion of young people with disabilities or health problems. European Foundation for the Improvement of living and working conditions, Eurofound. 2010-2012. 

KANSALLISET TUTKIMUSHANKKEET JA SELVITYKSET

 • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ammattiopisto Luovi 2015.
 • Ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuus opiskelijoiden elämänlaatuun ja jatkosijoittumiseen. AMEO-verkosto ja Ammattiopisato Luovi 2013.

 • Vuosityöaikakokeilu. Ammattiopisto Luovi 2013.
 • Koulutuksen keskeyttäminen Ammattiopisto Luovissa 2011-2013. Ammattiopisto Luovi 2013. 
 • Hengitysliiton toimintayksiköiden välinen yhteistyö nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hengitysliitto Heli, Ammattiopiato Luovi 2012.
 • Toisen asteen koulutus Ylitorniolla 2011-2020.Ylitornion kunta. 2011.
 • Nuorten elinolot Kyrönmaalla.Valtakunnallinen Nuorten sateenvarjohanke. Humanistinen ammattikorkeakoulu Haapaveden koulutusyksikkö sekä Nuorten työpaja Arpeeti. Auvinen, J., Kaartinen, A., Kokkonen, S., Kujanpää, L., Lämsä, A-L., Siekkinen M., Sihvonen, K., Suuronen, K. 2001.
 • Syrjäytyminen Oulussa – Hyvinvointipuutteet oululaisen syrjäytymisen kuvaajina.Oulun kaupunki. Sarja A133. 1998.

VÄITÖSKIRJA JA GRADUT

 • Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä - Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Kasvatustieteen väitöskirja. Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis E102. 2009. 
 • Ala-asteen oppilaiden ajattelutyylit – R.J.Sternbergin ajattelutyylitestin sovellus ala-asteen oppilaille. Kasvatuspsykologian pro gradututkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Käyttäytymistieteiden laitos.1998.
 • Meitä on nyt kolme — Esikoisperheen elämäntilanteen kokeminen ja koettu tuen tarve. Kasvatustieteen pro gradututkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Käyttäytymistieteiden laitos. 1991.

Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalveluihini sisältyvät:

 • hankkeiden arviointitutkimukset
 • muut tutkimustehtävät
 • selvitykset
 • päätöksen tueksi kerättävä tiedon kokoaminen ja analysointi
 • opinnäytetöiden ohjaus.


Tutkimuspalvelujeni pohjautuvat tutkijakoulutukseeni sekä vuosien kokemukseen tutkijana ja muissa tutkimustehtävissä. 

 • Olen suorittanut kasvatustieteen tohtoriopinnot, joista osan Pohjoismais-Balttialaisessa tohtorikoulussa.
 • Työskentelin vuosina 2008-2015 Ammattiopisto Luovissa tutkimuspäällikkönä. Työtehtäviini kuuluivat  Luovin tutkimustoiminnan koordinointi, tutkimuksien ja selvitysten tekeminen sekä muiden tekemien selvitysten ja opinnäytetöiden ohjaaminen.
 • Vuosina 2010-2019 olin kansallisena tutkijana useissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joissa tuotettiin tietoa mm. EU päätöksenteon tueksi.
 • Vuosien 1993-1994 ja 1996-2000 aikana toimin viiden vuoden ajan päätoimisena tutkijana ja tutkimusassistenttina.
 • 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa yliopiston, ammattikorkeakoulun ja avoimen korkeakoulun opetustehtävissä yhtenä opetusalueenani oli tutkimusmenetelmien opetus. 
 • Olen viimeisten 30 vuoden aikana ohjannut yli 200 ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradututkielmaa, toiminut usean väitöskirjatutkimuksen vertaisarvioijana ja ollut mukana kahden väitöskirjatyön seurantaryhmässä. Ota yhteyttä