Asiantuntijapalvelut


Miksi valita palveluni?

Tarjoan koulutus-, tutkimus-, konsultaatio- ja julkaisupalveluja mm. seuraaviin aihealueisiin liittyen:

 • asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen
 • psykosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja toivon ylläpitäminen
 • tunnemuistot ja niiden merkitys ihmissuhdetyössä
 • syrjäytymisen ehkäisy sekä kasvun ja osallisuuden tukeminen
 • palveluintegraatio ja monialaiset palvelut
 • asiakastietojen käsittely ja tietosuoja
 • ammatillinen kuntoutus ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • monialainen verkostoyhteistyö ja verkostojohtaminen
 • muutosjohtaminen ja tiedolla johtaminen


Koulutus-, tutkimus-, konsultaatio- ja julkaisupalvelujen perustana ovat

 • laaja-alaiset opintoni; mm. kasvatustieteen tohtori, kasvatuspsykologi, rehtori, aineopettaja, kasvatustieteen maisteri ja työkykykoordinaattori opinnot, joiden laajuus yhteensä yli 500 ov. Lisätietoa koulutustaustastani
 • 30 vuoden kokemukseen koulutus-, tutkimus-, konsultaatio- ja julkaisupalveluista. Lisätietoa kokemustaustastani
 • 40 vuoden aikana kertyneeseen, monipuoliseen kokemukseen kasvatuksen, sosiaalialan, terveydenhoidon ja ammatillisen kuntoutuksen eri työtehtävistä tehtäväalueista. Lisätietoa työkokemustaustastani
 • kokemukseen toiminnasta paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.

Asiantuntijapalveluja ohjaavat arvot

Asiakaslähtöisyys

Kaiken toimintani lähtökohtana on asiakaslähtöisyys. Kohtaan asiakkaat  avoimesti ja heitä kuunnellen. Palveluja suunnitellessani etsin ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden palvelutarpeisiin. Tarvittaessa ohjaan asiakkaat heidän palvelutarpeitaan vastaaviin muihin palveluihin. 

Kokemus

Palvelujen perustana on kokemus, joka näkyy muun muassa käytännönläheisten esimerkkien käyttönä koulutuksissa, palveluohjauksessa ja julkaisuissa. Esimerkkien avulla konkretisoin asioita ja teen niistä helposti lähestyttäviä. Elinikäisenä oppijana kehitän koko ajan itseäni ja osaamistani ja kartutan palvelujeni perustana olevaa kokemusta ja asiantuntemusta. 

Luovuus ja ratkaisukeskeisyys

Eri tilanteissa etsin luovia ratkaisuja hyödyntäen olemassa olevasta sitä, mikä toimii ja kehittäen ja parantaen sitä jatkuvasti edelleen. Toimin tavoitesuuntautuneesti ja ratkaisukeskeisesti hyödyntäen kehittämistyössä eri näkökulmia.  

Vastuullisuus ja tavoitteellisuus

Toimin vastuullisesti ja tavoitteellisesti pitäen kiinni sovituista aikatauluista. Sen mitä teen, teen hyvin. 

Palvelut

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut


 • Alustukset seminaari- ja webinaaritapahtumissa
 • Yksittäiset koulutustapahtumat
 • Laajemmat koulutuskokonaisuudet


Lisätietoa koulutuspalveluista 

Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalvelut


 • Tutkimushankkeet ja  arviointitutkimukset
 • Selvitykset
 • Tiedon tuottaminen päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi
 • Opinnäytetöiden ohjaus


Lisätietoa tutkimuspalveluista

Konsultaatiopalvelut

Konsultaatiopalvelut


 • asiantuntijuusalueisiini liittyvä konsultointi ja sparraus
 • kehittämispäivien ja muiden tapahtuminen fasilitointi
 • tapahtumasuunnittelu ja -järjestelyt


Lisätietoa konsultaatiopalveluista

Julkaisupalvelut

Julkaisupalvelut


 • julkaisujen suunnittelu, toimitustyö ja sisällöntuotanto
 • artikkelien kirjoitustyö
 • muut julkaisuihin liittyvät tehtävät 


Lisätietoa julkaisupalveluista  

Palautteita

Anna-Liisa on kokenut ja karismaattinen luennoitsija, jonka luennoista osallistujat kokevat saaneensa työkaluja arjen haasteisiin opetusalalla.                                     

 -Edumar


Olen ollut kuulemassa Anna-Liisaa monesti. Kokemusta, koulutusta, osaamista, tietotaitoa, kykyä kiteyttää ja avata kuulijalle vaikeitakin asioita arkijärkeen sopivasti, arjen ymmärrystä.

- Sari V.


Lämmin kiitos eilisestä. Vilkaistuani nopeasti palautteita voin todeta, että palaute oli hyvin myönteistä.

-Maija A.

Anna-Liisa oli mainio. Kokeneille tuli paljon uutta tietoa ja uusia ideoita ja erilaista näkökulmaa. Käytännönläheisiä neuvoja otettiin heti käytäntöön. 

- Sataedu ammattiopisto


Suuret kiitokset sinulle  loistavasta luennosta! Raikas ja ihmisläheinen puheenvuoro.

- Leena K.


Voin suositella Anna-Liisaa erilaisiin opetus-, johtamis- ja tutkimustehtäviin. Hänen kanssaan on helppo työskennellä ja työt tulee tehtyä hyvin ja ajallaan.

- Pia, M.


Postilaatikkoon tipahti tänään Verkosto vahvaksi -teos. Tällaista opusta olenkin kaivannut. Kiitos Anna-Liisa!

-Jaana S.


Verkostot vahvaksi - kirjaa olen lukuisat kerrat lueskellut. Raportti on täynnä monipuolista, kokemuksellista ja vahvaa asiatekstiä, jonka soisi ainakin jokaisen päiväkodin ja koulun opettajan lukevan. 

- Aulikki B-K


Olen entinen "asiakkaasi". Äiti, jonka pojalla oli vaikeuksia muutama vuosi sitten. Lämmin ja välittävä asenteesi jäi mieleeni . Hänen asiansa ovat tällä hetkellä hyvin.

-Arja J.

Ota yhteyttä