Julkaisut

Kirjat

 • Lämsä, A-L. toim. (2013) Tähtikokki reseptit. Ammattiopisto Luovi. Oulu. 
 • Lämsä, A-L. toim. (2013) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä. 
 • Lämsä, A-L. toim. (2012) Miltä musta tuntuu - Masannus ja siitä toipuminen. PS-Kustannus: Jyväskylä. 
 • Lämsä, A-L. & Vuontisjärvi, N. toim. (2011) Mun tarina - Tarinoita selviytymisestä. Luovin julkaisuja 2. Ammattiopisto Luovi: Oulu.
 • Lämsä, A-L. toim. (2011) Mieli maasta - Masentuneen nuoren kohtaaminen ja kasvun tukeminen. PS-Kustannus: Jyväskylä. 
 • Veivo, L. & Lämsä, A-L. toim. (2010) Mun mahdollisuus - Luovin valmentavassa koulutuksessa. Luovin julkaisuja 1. Ammattiopisto Luovi: Oulu.
 • Lämsä, A-L. toim. (2009) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-Kustannus: Jyväskylä. 
 • Lämsä A-L. & Syrjälä L. toim. (1993) Miten tavoittaa maailma lapsen kokemana? Lapsitutkimusseminaarin alustuksia ja tutkimussuunnitelmia.Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opetusmonisteita ja selosteita 54/1993.

Artikkelit

 • Lämsä, A-L., Rasa, M. & Viinonen, S. (2022) Kumppanina korona - hanketyön haasteet. Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti.
 • Lämsä, A-L. (2016) Lapsuus päihteiden varjossa. Valkonauhalehti 1/2016, 14-15.
 • Lämsä, A-L. (2014) Ammattiopisto Luovin Pikku Putiikki. Teoksessa: Tolonen, I. (toim.) Luovuus opettajuudessa ja oppimisympäristöissä. Aasinhattu.
 • Lämsä, A-L. (2013) Perheiden kohtaaminen koulun arjessa. Teoksessa: Lämsä. A-L. (toim.) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. & Karhuniemi, T. (2013)  Haastavan vanhemman kohtaaminen. Teoksessa: Lämsä. A-L. (toim.) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. & Karhuniemi, T. (2013)  Erityisen tuen järjestäminen. Teoksessa: Lämsä. A-L. (toim.) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2013) Mistä kasvatuskumppanuudessa on kyse? Teoksessa: Lämsä. A-L. (toim.) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2012) Sirpaleista eheäksi.Terveydenhoitaja 8/2012, 18-19.
 • Lämsä, A-L. (2012) Valinnan vaikeus ja valinnan pakko. Ryhmätyö 2/2012, 15-22.
 • Lämsä, A-L. (2012) Kokemustietoa työn kehittämisen tueksi. Teoksessa. Lämsä. A-L. (toim.) Miltä musta tuntuu? Masennus ja siitä toipuminen. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2011) Kohtaamisia ammatillisen erityisopetuksen tutkimuskentällä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2011,
 • Lämsä, A-L. (2011) Mitä tarkoitamme nuorten masennuksella? Teoksessa: Lämsä, A-L. (toim.) Mieli maasta - Masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L., Veivo, L. & Junttila, A. 2011. Erkkaa verkossa. Teoksessa: Holappa, A-S., Kokko, S. & Albert, J. (toim.) Osaamisen poluilla. Kokemuksia osaamisen kehittämisestä opetusalalla. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. 
 • Lämsä, A-L. (2011) Masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. Kansanopisto 3/2011, 4-5.
 • Lämsä, A-L. (2011) Nuoret aikuiset työelämä ja masennus. Terveydenhoitaja 7/2011, 8-10.
 • Lämsä, A-L. (2010) Kannattelevat sosiaaliset verkostot.Terveydenhoitaja 3/2010, 26-28.
 • Lämsä, A-L. (2010) Toiminnalliset menetelmät nivelvaiheen tukena. Erityiskasvatuksen tutkimus- ja menetelmätieto Erika1/2010, 10-12.
 • Lämsä, A-L. (2010) Sosiaaliset verkostot kasvun tukena. Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton jäsenlehti Kasper 1/2010, 20-24.
 • Lämsä, A-L. (2010) Valmentava koulutus nuorten syrjäytymisen ehkäisyn keinona.Teoksessa: Veivo, L. & Lämsä, A-L. (toim). Mun mahdollisuus. Luovin valmentavassa koulutuksessa. Luovin julkaisuja 1. Ammattiopisto Luovi: Oulu.
 • Lämsä, A-L. (2010) Kasvatuksellinen kuntoutus valmentavassa koulutuksessa.Teoksessa: Veivo, L. & Lämsä, A-L. (toim). Mun mahdollisuus. Luovin valmentavassa koulutuksessa. Luovin julkaisuja 1. Ammattiopisto Luovi: Oulu.
 • Jylhä, I. & Lämsä, A.L. (2010) Toiminnalliset menetelmät nivelvaiheen tukena. Erityiskasvatuksen tutkimus- ja menetelmätieto Erika 1/2010, 10-12.
 • Lämsä, A-L. (2009) Aikuinen toivon asiamiehenä lapsen elämässä. Terveydenhoitaja 9/2009, 6-8.
 • Lämsä, A-L. (2009) Nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy. Ammatilliset erityisopettajat ry., verkkoartikkeli 9.11.2009.
 • Lämsä, A-L. (2009) Nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy. Ammatilliset erityisopettajat ry. Verkkoartikkelit.
 • Lämsä, A-L. & Jylhä, I. (2009) Tukea koulupolun nivelvaiheisiin. Erityiskasvatus 3/2009, 6-8. 
 • Lämsä, A-L. (2009) Läheisten tuki ehkäisee syrjäytymistä. Nuorisotutkimus 2/2009, 48-50.
 • Lämsä, A-L. (2009) Sosiaalinen tuki avainasemassa syrjäytymistä ehkäistäessä. Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton jäsenlehti Kasper 2/2009, 20-22.
 • Lämsä, A-L. (2009) Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja huolenpitoa. Erityiskasvatus 2/2009, 10-12.
 • Lämsä, A-L. (2009) Miten 1990-luvun lama vaikutti lasten ja nuorten hyvinvointiin? Mitä voimme oppia siitä? Nuorisotutkimuksenverkkokanava Kommentti. Sosiaalinen nuorisotyö ja lama -kolumnisarjan kolumni 14.5.2009.
 • Lämsä, A-L. (2009) Tarina epätoivosta: Jannen lapsuus ja nuoruus. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2009) Yhteiskunnan muutos ja elämän riskit. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2009) Lasten ja nuorten suhde kouluun. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2009) Kiusaamisen muodot ja ulottuvuudet. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2009) Minä, kiusattu pikku tyttö. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2009) Poikani Kalle, kiusattu kiusaaja. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L., Kiviniemi, L. & Pönkkö, M-L. (2009) Kiusatun leima ja itsetuhoinen elämäntapa. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. & Takala, S. (2009) Sosiaalisesti haavoitetun nuoren kohtaaminen ja kasvun tukeminen. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. & Kiviniemi, L. (2009) Toivo kaikkien voimavarana. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2009) Tarina toivosta: Jannen nykyisyys ja tulevaisuus. Teoksessa: Lämsä A-L. (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Karvonen, R. & Lämsä, A-L. (2007) Saavutettavuus ja mielenterveys. Teoksessa: Eskola, S., Metsola, L., Miettinen, K., Piha, L. Rahikkala, M-L. & Ruuskanen, U. (toim.) Kaikille yhteiseen ammattioppilaitokseen. Puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Invalidiliiton julkaisuja M.7. 2007, 38-43.
 • Lämsä, A-L. (2007) Erilaisen oppijan koulutuspolku peruskoulusta toiselle asteelle.teoksessa: Kasurinen, H. & Launikari, M. (toim.) Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opetushallitus: Helsinki, 144-148.
 • From, K., Jylhä, I,. Lämsä, A-L., Murto, P., Niemistö R,. Pirilä-Tarkiainen, H. (2007) Koulupolulla kaikki tarvitsevat tukea. Teoksessa: Ikonen, O. & Virtanen, P. (toim) Erilainen oppija yhteiseen kouluun. Kokemuksia yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kehittämisestä. Opetus 2000 –sarja. PS-Kustannus: Juva, 25—50.                       
 • Lämsä, A-L. (2007) HOJKS erityisopiskelijan opintojen ja elämänsuunnittelun välineenä. Teoksessa: Ikonen, O. & Virtanen, P. (toim) Erilainen oppija yhteiseen kouluun. Kokemuksia yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kehittämisestä. Opetus 2000 –sarja. PS-Kustannus: Juva, 293—312.
 • Lämsä, A-L. (2007) Koulutuksellinen tasa-arvo - tasapäistämistä vai yhtäläisiä mahdollisuuksia omien edellytysten mukaiseen oppimiseen? Nuorisotutkimusseuran verkkolehti Kommentti. Nuoret polarisoituvassa yhteiskunnassa kolumnisarjan kolumni 27.11.2007.
 • Lämsä, A-L. (2006) Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtyminen toiselle asteelle. Teoksessa: Karjalainen, M. & Kasurinen, H. (toim.)  Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueellisessa yhteistyössä. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen raportti. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Opetushallitus, 136-147.
 • Lämsä, A-L. (2002) Ikuisesti nuori. Teoksessa: Roos, J-P. & Suurpää, L. (toim) Kääntöpaikka. Tommi Hoikkalan 50-vuotiskirja. Propel Production. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja.
 • Lämsä, A-L. (2000) Lähivastuu - ammatillisen ja vapaaehtoisen työn jännitteet ja yhteistyön haasteet nuorisokasvatuksessa. Julkaisussa Viitanen, R. (toim.) Nuorisokasvatus ammattina – Interventioita osattoman nuoren arkeen. Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisu. 
 • Lämsä, A-L. (2000) 1960-luvun lapsen polku maalta kaupunkiin. Teoksessa: Borg, S., Heikka, T. & Helin, M. (toim.) 30 ja risa. Nuorten aikuisten muuttunut maailma. Tampereen hiippakunnan vuosikirja.  Lauttapaino: Huittinen, 15—20.
 • Lämsä, A-L. (1999) Nuorten elämänpiirit syrjäytymisen ja selviytymisen näyttämönä.Teoksessa: Kuorelahti, M. & Viitanen, R. (toim.) Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun – nuorten syrjäytymisen riskit ja selviytymiskeinot. NUORAn julkaisuja nro 14. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 49—59.
 • Lämsä, A-L. (1999) Onnellisimmat päivät? Miten oppilaat selviytyvät koulussa? Teoksessa: Murto, P. (toim.) Yhteinen koulu kaikille. Onko inkluusio tarua vai totta? Jyväskylän yliopisto Täydennyskoulutuskeskuksen julkaisu 2, 178—198.
 • Lämsä, A-L. (1999) Näkökulmia lapsuuteen. Lapsuuden normittaminen ja jäsentäminen 1990-luvun yhteiskunnassa. Nuorisotutkimus 17(4), 23—27.
 • Lämsä, A-L. (1999) Nuoriso kasvatustieteilijän kiikarissa. Julkaisussa: Minun nuorisoni. Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisu.
 • Lämsä, A-L. (1998) ”Ihminen tarvitsee sitä, mitä ilman on paha olla”  – Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Teoksessa: Ulvinen, V-M. (toim.) Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen mahdollisuudet. Nuoran julkaisuja 6.  Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 9—23.  
 • Kajava, M. & Lämsä, A-L. (1998) Näkökulmia osallisuuden ja kansalaisuuden rakentumiseen. Teoksessa: Ulvinen, V-M. (toim.) Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen mahdollisuudet. Nuoran julkaisuja 6. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 61—80. 
 • Lämsä A-L. (1996) Koulun kulttuurit ja syrjäytyminen koulussa. Teoksessa: Siljander P. & Ulvinen V-M. (toim.) Syrjäytymisestä selviytymiseen. Vaikeuksien kautta elämänhallintaan. Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 66/1996, 78—93.
 • Lämsä A-L. (1993) Lapsuus pedagogisessa suhteessa. Teoksessa: Lämsä A-L. & Syrjälä L. (toim.) Miten tavoittaa maailma lapsen kokemana? Lapsitutkimusseminaarin alustuksia ja tutkimussuunnitelmia. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opetusmonisteita ja selosteita 54/1993, 68—85.

Lehtikirjoitukset ja kolumnit

 • Vaikuttavuutta sote-palveluihin. Koillissanomat 20.1.2022.
 • Vaikuttavuutta sote-palveluihin ajoissa annetulla tuella ja palvelujen yhteensovittamisella. Haapavesi -lehti 20.1.2022.
 • Kaikkein helpoiten palvelujen yhteensovittaminen onnistuu, kun palveluja tarjotaan yhden luukun periaatteella. Rantalakeus, verkkolehti 20.1.2022.
 • Vaikuttavuutta sotepalveluihin. Mun Oulu-verkkolehti 20.1.2022.
 • Kannustava tuki on tärkeää työkyvyn edistämisessä. Kaleva. Puheenvuoro 30.4.2021. Kirjoittajat: Lämsä, A-L., Järvi, L. & Hyyrönmäki, S. 
 • Unohtuvatko pitkäaikaistyöttömät? Forum24 16.5.2017.
 • Mikä on ratkaisevaa työllistymisessä? Lappilainen 16.3.2015.
 • Tunnistetaan osaaminen. Lapin Kansa 14.3.2015.
 • Kuka on nuori nuorisotyössä? Uusi Rovaniemi 4.3.2015.
 • Nuorisotyö turvattava. Lapin Kansa 3.3.2015.
 • Kuntoutuksella kustannussäästöjä. Lapin Kansa 14.2.2015.
 • Minne lähteä peruskoulun jälkeen? Lapin Kansa 4.2.2015, Pohjolan Sanomat 8.2.2015 ja Uusi Rovaniemi 14.2.2015.
 • Keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn. Lapin Kansa 28.1.2015, Pohjolan Sanomat 4.3.2015.
 • Vähemmän on enemmän. Lounais-Lappi 22.1.2015.
 • Lähiyhteisön tukea tarvitaan. Uusi Rovaniemi 21.1.2015.
 • Sote-uudistuksen alueelliset haasteet. Lappilainen 14.1.2015.
 • Lappi ikääntyy nopeimmin. Lapin Kansa 10.1.2015.
 • Yhdessä olemme enemmän. Sinituuli Pohjois-Pohjanmaa, kevät 2014.
 • Nuorisotakuu kannatettava. Kaleva Vaalipuheita 13.10.2012.
 • Mistä puhumme, kun puhumme nuorten syrjäytymisen ehkäisystä? Nykypäivä. Puheenvuoro. 9.3.2012.
 • Ajoissa annettu tuki tehokkainta. Kaleva. Lukijalta 28.2.2012.
 • Ajoissa annettu tuki tehokkainta. Valtatie20 No 004, tammikuu 2010.
 • Tuki tärkeää kouluasteen nivelvaiheessa. Kaleva Alakerta 28.10.2009. Kirjoittajat Jylhä, I. & Lämsä, A-L.
 • Verkostot ehkäisevät nuorten syrjäytymistä. Koillissanomat, Koillismaan Uutiset, kevät 2009.
 • Nuoret tarvitsevat välittäviä aikuisia. Mukana! Ammatillisen erityisopetuksen arjessa. Ammattiopisto Luovin asiakaslehti 2009, 3.
 • Nuoret tarvitsevat välittäviä aikuisia. Ajassa Nyt -verkkolehden vaaliliitteen kunnallisvaaliehdokkaiden blogi. 26.9.2008.
 • Nuorten pahoinvointiin ajoissa apua. Kaleva. Alakerta 21.9.2008. Kirjoittajat: Lämsä, A-L. & Kiviniemi, L.
 • Lapsen hätään on saatava apua. Kaleva. Lukijan sivu. 20.8.2008.
 • Mielikuvien politiikkaa. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. Nuorisojärjestöt, politiikka ja vaikuttaminen kolumnisarjan kolumni 30.4.2008.
 • Suomen ammatilliset erityisoppilaitokset yhteistyössä erityisopetuksen hyväksi. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso, joulu 2006.
 • Nivelvaiheen oppilaitosyhteistyö erityisopiskelijoiden tukena. Oulun kaupungin opetustoimen henkilöstölehti Tievoksi 2/2006, 21—22.
 • Ammatillinen erityisopetus. Pääkirjoitus. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso, joulu 2005.
 • Ammatillisen erityisopetuksen rahoitus. Pääkirjoitus. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso, syksy 2005. 
 • Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Pääkirjoitus. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso, joulu 2004.
 • Nuoret ja aatteelliset ääriliikkeet. Jarkko Riikosen luentoon pohjautuva artikkeli. Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstölehti Verso, kevät 2004.

Palautteita julkaisuista

Vuonna 2011 Mieli maasta oli Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelun myydyin, PS-kustannuksen kolmanneksi myydyin ja Vanhempain Tietopalvelun kuudenneksi myydyin kirja. Mun on paha olla oli Vanhempain Tietopalvelun seitsemänneksi myydyin kirja.                     

-PS-Kustannus

Miltä musta tuntuu - masennus ja siitä toipuminen kirja on syvällinen kuvaus yksilön kokemuksista ja niiden hyödyntämisestä toimintatapojen kehittämisessä. Yksilön kokemuksista löytyy yhtymäkohtia muiden kokemuksiin. Suosittelen kirjaa kaikille masennuskokemuksista kiinnostuneille ja myös meille ammattilaisille. Toivon kirjan myötä kaikille rohkeutta ja malttia tavoittaa yksilön kokemukset erilaisissa arkipäivä tilanteissa.     

-Liisa K. 

Verkostot vahvaksi - kirjaa olen lukuisat kerrat lueskellut. Raportti on täynnä monipuolista, kokemuksellista ja vahvaa asiatekstiä, jonka soisi ainakin jokaisen päiväkodin ja koulun opettajan lukevan.

- Aulikki B-K


Postilaatikkoon tipahti tänään Verkosto vahvaksi -teos. Tällaista opusta olenkin kaivannut. Kiitos Anna-Liisa!                                                                           -Jaana S

Julkaisupalvelut

Tarjoan seuraavia julkaisupalveluja:

 • julkaisujen suunnittelu, toimitustyö ja sisällöntuotanto
 • artikkelien kirjoitustyö
 • muut julkaisuihin liittyvät tehtävät.


Julkaisupalvelujen perustana on kokemukseni julkaisujen kirjoittajana ja toimittajana. Olen toimittanut kahdeksan kirjaa, kirjoittanut/ ollut yhtenä kirjoittajista yli 50 artikkelissa ja 30 lehtijutussa, joista löydät lisätietoja alempaa tältä sivulta.  


Vahvuutenani kirjoittajana on tekstin selkeäkielisyys ja helppolukuisuus. Pidän myös kiinni sovituista aikatauluista.