Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalveluihini sisältyvät:

 • hankkeiden arviointitutkimukset
 • muut tutkimustehtävät
 • päätöksen tueksi kerättävä tiedon kokoaminen ja analysointi
 • opinnäytetöiden ohjaus.


Tutkimuspalvelujeni pohjautuvat tutkijakoulutukseeni sekä vuosien kokemukseen tutkijana ja muissa tutkimustehtävissä. 

 • Olen suorittanut kasvatustieteen tohtoriopinnot, joista osan Pohjoismais-Balttialaisessa tohtorikoulussa.
 • Työskentelin vuosina 2008-2015 Ammattiopisto Luovissa tutkimuspäällikkönä. Työtehtäviini kuuluivat  Luovin tutkimustoiminnan koordinointi, tutkimuksien ja selvitysten tekeminen sekä muiden tekemien selvitysten ja opinnäytetöiden ohjaaminen.
 • Vuosina 2010-2019 olin kansallisena tutkijana useissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joissa tuotettiin tietoa mm. EU päätöksenteon tueksi.
 • Vuosien 1993-1994 ja 1996-2000 aikana toimin viiden vuoden ajan päätoimisena tutkijana ja tutkimusassistenttina.
 • 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa yliopiston, ammattikorkeakoulun ja avoimen korkeakoulun opetustehtävissä yhtenä opetusalueenani oli tutkimusmenetelmien opetus. 
 • Olen viimeisten 30 vuoden aikana ohjannut yli 200 ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradututkielmaa, toiminut usean väitöskirjatutkimuksen vertaisarvioijana ja ollut mukana kahden väitöskirjatyön seurantaryhmässä. 


Alla on listaus aiemmista tutkimuksistani.  


Aiemmat tutkimukset

KANSAINVÄLISET TUTKIMUSHANKKEET

 • Employment of People with Disabilities: Role of the public sector as employer. European Perspectives. Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique EHESP - department SHS. Maison des sciences sociales du handicap. France. 2013-2018.
 • International Good Practice in Vocational Rehabilitation: Lessons for Ireland. National Disability Authority NDA, Ireland. 2014-2015. 
 • SEAD - Sex Education for Adults with learning/intellectual disabilities and their parents and staff. GRUNDTVIG GMP with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 2013-2014. 
 • Vocational Education and Training (VET) for learners with Special Educational Needs (SEN). European Agency for Development in Special Needs Education. 2012-2013. 
 • Project Pessis - Promoting employers' social services organizations in social dialogue. European Assosiations of Service Providers for Persons with Disabilities EASPD. 2012-2013. 
 • Active inclusion of young people with disabilities or health problems. European Foundation for the Improvement of living and working conditions, Eurofound. 2010-2012. 

KANSALLISET TUTKIMUSHANKKEET JA SELVITYKSET

 • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ammattiopisto Luovi 2015.
 • Ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuus opiskelijoiden elämänlaatuun ja jatkosijoittumiseen. AMEO-verkosto ja Ammattiopisato Luovi 2013.

 • Vuosityöaikakokeilu. Ammattiopisto Luovi 2013.
 • Koulutuksen keskeyttäminen Ammattiopisto Luovissa 2011-2013. Ammattiopisto Luovi 2013. 
 • Hengitysliiton toimintayksiköiden välinen yhteistyö nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hengitysliitto Heli, Ammattiopiato Luovi 2012.
 • Toisen asteen koulutus Ylitorniolla 2011-2020.Ylitornion kunta. 2011.
 • Nuorten elinolot Kyrönmaalla.Valtakunnallinen Nuorten sateenvarjohanke. Humanistinen ammattikorkeakoulu Haapaveden koulutusyksikkö sekä Nuorten työpaja Arpeeti. Auvinen, J., Kaartinen, A., Kokkonen, S., Kujanpää, L., Lämsä, A-L., Siekkinen M., Sihvonen, K., Suuronen, K. 2001.
 • Syrjäytyminen Oulussa – Hyvinvointipuutteet oululaisen syrjäytymisen kuvaajina.Oulun kaupunki. Sarja A133. 1998.

VÄITÖSKIRJA JA GRADUT

 • Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä - Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Kasvatustieteen väitöskirja. Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis E102. 2009. 
 • Ala-asteen oppilaiden ajattelutyylit – R.J.Sternbergin ajattelutyylitestin sovellus ala-asteen oppilaille. Kasvatuspsykologian pro gradututkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Käyttäytymistieteiden laitos.1998.
 • Meitä on nyt kolme — Esikoisperheen elämäntilanteen kokeminen ja koettu tuen tarve. Kasvatustieteen pro gradututkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Käyttäytymistieteiden laitos. 1991.

Ota yhteyttä